Objednávka s číslem
{{number}}
proběhla v pořádku

Děkujeme

Vám za objednávku FRESH KRABIČEK.

Právě Vám na Váš email odesíláme potřebné informace. 

NEBO MŮŽETE

{{ifIssued}}Bankovní účet: {{accountNumber}}
Variabilní symbol: {{number}}
Částka k zaplacení: {{totalAmountIncVat}} {{currencyCode}}

IBAN: {{iban}}
SWIFT: {{swift}}

QR platba{{/ifIssued}}

{{ifIssued}}QR Kód pro platbu{{/ifIssued}}

Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě nás pro své zdravé a pravidelné stravování. Těšíme se na to, že Vám pomůžeme dosáhout Vašich stanovených cílů a zlepšit Váš životní styl.

Za celý tým Fresh Krabičky Vám přeji dobrou chuť. 

Filip Šteflovič

Zakladatel společnosti
SF7 Fresh Krabičky s.r.o.
Tel.: +420 734 495 824
E-mail: info@freshkrabicky.cz